ماه: اکتبر 2023

دانشمندان کوچک‌ترین شتاب‌دهنده ذرات جهان را در ابعاد یک سکه ساختند

دانشمندان موفق شدند کوچک‌ترین شتاب‌دهنده ذرات در جهان را بسازند. این شتاب‌دهنده شاید در اندازه کوچک باشد (هم‌اندازه یک سکه کوچک) اما می‌تواند در طیف گسترده‌ای از رشته‌‌های علمی، صنعتی…