آغاز اولین دوره مسابقات قایق‌های تندرو قهرمانی کشور در آب‌های بندرترکمن

دبیرکل انجمن قایق‌های تندرو فدراسیون ورزش‌های دریایی و ساحلی در حاشیه برگزاری این مسابقات در بندرترکمن گفت: در صورت برگزاری مطلوب این رویداد ورزشی، اسکله بندرترکمن پایلوت مسابقات دریایی کشور…