مهندسان زیستی آمریکایی با همکاری یک محققان ایرانی تشکی اختراع کرده اند که در سریع تر به خواب رفتن فرد کمک می کند

به گزارش مد خبری به نقل از سایت منبع: مهندسان زیستی دانشگاه تگزاس (University of Texas) ایالات متحده یک سیستم تشک و بالش اختراع کرده اند که با دستکاری دمای…