ماه: دسامبر 2023

عرضه قطره‌چکانی خودروسازان داخل دوباره بازار را به هم ریخت‌

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با بیان اینکه کاهش عرضه خودروسازان دوباره به صعودی‌شدن قیمت خودرو در بازار منجر شده است، گفت: با وجود افزایش قیمت‌ خودروها، بازار همچنان…