اوایل این ماه، بخشی از خورشید ناپدید شد. قسمت گمشده که در برخی نقاط قابل مشاهده بود و خورشیدگرفتگی حلقوی نامیده می‌شود، پشت ماه پنهان شد.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

این عکس یک رشته تصویر از خورشید‌گرفتگی را نشان می‌دهد که در آن ماه، خورشید درحال طلوع در آسمان را در بر می‌گیرد. در پیش‌زمینه تصویر، تپه Factory Butte در یوتا واقع در ایالات‌متحده آمریکا دیده می‌شود. پرتوهایی که از خورشید خارج می‌شوند، واقعی نیستند، آن‌ها ناشی از پراش دریچه دوربین هستند و با نام sunstar شناخته می‌شوند. ماه واقعی است، اما طرح کلی آن از عمد روشن شده تا بیننده تجسم بهتری از تغییر موقعیت ماه در طول این خورشید‌گرفتگی حلقه آتش داشته باشد.

عکاس نجومی این رشته گرفت حیرت‌انگیز را فقط به‌منظور تمرین ثبت کرده است. او امیدوار است بتواند از این تجربه برای عکاسی بهتر از خورشیدگرفتگی کامل که در 8 آوریل 2024 در آمریکای شمالی رخ می‌دهد، استفاده کند.

source

توسط