واردات خودرو در دولت رییسی (330)

صنعت ماشین: دفتر واردات گمرک ایران بر ممنوعیت ورود و تخلیه خودروی کارکرده بدون ثبت سفارش تاکید کرد.

source

توسط