به گزارش «مبلغ»- به گفته سید حسن نصرالله طوفان الاقصی که به ادعای صهیونیستها با قتل عام تعداد زیادی از شهروندان اسرائیل توسط فلسطینی ها همراه شد به دلیل آنکه در روز عید یهودیان انجام گرفت و در این روز بسیاری از مردم اسراییل و حتی مسئولان آنها در عشرت و خوشگذرانی بودند، با واکنش اولیه ی دقیق و برنامه ریزی شده ای توسط مقامات اسرائیل مواجه نشد و حتی کابینه جنگ نتانیاهو با تأخیر زیادی نسبت به زمان شروع طوفان الاقصی تشکیل شد و همین امر موجب گردید که نظامیان اسرائیل در روز اول جنگ سردرگم باشند و واکنش بی محابای آنها به حضور نیروهای فلسطینی در خاک فلسطین اشغالی، موجب کشتار شهروندان اسرائیل شده است که طبیعتاً در آن لحظات در خانه های خود در نزدیکی نیروهای فلسطینی مستقر بوده اند.

گفتنی است با توجه به تبلیغات دروغین و وسیع اسراییل در مورد کشتار شهروندان اسرائیل توسط فلسطینی ها در طوفان الاقصی و مجاب نمودن برخی از کشورهای غربی از این طریق برای توجیه رفتار غیر انسانی خود با مردم غزه، تمرکز خبری و رسانه ای بر این بخش از سخنان سید حسن نصرالله، برای جبهه مقاومت بسیار راهگشا خواهد بود.

source

توسط