صنعت ماشین: پس از اینکه شرکت خودروسازی آمریکایی فیسکر، اهداف تولید خود را در تلاش برای افزایش تحویل کاهش داد، سهام فیسکر بیش از ۲۴ درصد سقوط کرد و به پایین‌ترین حد خود رسید.

به گزارش صنعت ماشین،

 فیسکر انتظار دارد در سال 2023 بین 13 هزار تا 17 هزار خودروی الکتریکی تولید کند که از پیش‌بینی قبلی خود از 20 هزار تا 23 هزار خودرو کمتر است، این شرکت پس از اعلام نتایج سه ماهه سوم خود اعلام کرد.

طبق گزارش رویترز، فیسکر 1200 خودرو را در ماه اکتبر تحویل داد که بالاتر از 1097 دستگاهی بود که در کل سه ماهه سوم تحویل داده بود و در مسیر تحویل خودروهای بیشتری در این ماه بود که با بهبود فرآیند تحویل کمک کرد.

source

توسط