سیدحسین موسوی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در بوشهر اظهار کرد: طی تماس از بیمارستان گناوه با مرکز اورژانس استان بوشهر، اطلاعاتی دریافت شد که نوزاد وضعیت وخیم تنفسی دچار شده و با توجه به شرایط خاص و وخامت حال بیمار، نیازمند انتقال به بیمارستان مجهزتر است.

وی افزود: با توجه به شرایط ویژه نوزاد چهار روزه و مدت زمان زیاد انتقال، تصمیم گرفته شد از اورژانس هوایی به جای اعزام زمینی استفاده شود که به دلیل تعمیراتی که در حال انجام بر روی بالگرد اورژانس هوایی بوشهر بود، از اورژانس کشور تقاضای مساعدت جهت در اختیار گذاشتن هواپیمای اورژانس کشوری پیشنهاد شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان بوشهر تصریح کرد: با این پیگیری‌های انجام شده، موافقت سازمان اورژانس کشور جهت اعزام به گناوه انجام و به سمت بندر گناوه اعزام شد.

موسوی ادامه داد: هواپیمای اورژانس کشور پس از فرود در باند فرودگاه بهرگان بندر امام حسن دیلم، نوزاد چهار روزه را به وسیله مراقبت‌های تخصصی تیم پزشکی به بیمارستان شیراز اعزام و از مرگ نجات یافت.

وی عنوان کرد: در حین اعزام و در فرودگاه احیا قلبی تنفسی برای بیمار انجام و با تلاش بی دریغ تکنسین‌های اورژانس، نوزاد به زندگی دوباره بازگشت.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان بوشهر عنوان کرد: فرآیند انتقال بیمار از طریق اورژانس هوایی با پیگیری‌های مستمر و اخذ مجوز‌های قانونی انجام گرفت.

source

توسط