A: Which dress do you like, the red one or the blue one?

B: I don’t like either.

A: از کدام پیراهن خوشت می‌آید، پیراهن قرمز یا آبی؟

B: من از هیچ‌کدام خوشم نمی‌آید.

(در این مثال، به جای این‌که بنویسیم «I don’t like the red one or the blue one» از «I don’t like either» استفاده کرده‌ایم.)

در ادامه، مثال‌های بیشتری آورده‌ایم تا با کاربرد Either به عنوان ضمیر در جملات منفی بیشتر آشنا شوید.

Jack watched two movies and he didn’t enjoy either.

«جک» دو فیلم تماشا کرد و از هیچ‌کدام از آن دو خوشش نیامد.

A: Is she doing her homework or is she cleaning her room?

B: She isn’t doing either. She’s sleeping.

A: آیا او در حال انجام تکالیفش است یا اتاقش را تمیز می‌کند؟

B: او در حال انجام هیچ‌کدام از این کارها نیست. او خواب است.

نکته اول: در زبان انگلیسی،‌ از Either به تنهایی می‌توان در پاسخ به سوالات استفاده کرد. در این صورت «Either» به معنای «تفاوتی ندارد» استفاده می‌شود و بیان‌کننده این است که برای گوینده فرقی نمی‌کند که کدام یک از دو گزینه را انتخاب کند، مانند مثال زیر:

A: Do you want coffee or tea?

B: Either.

A: چای میل داری یا قهوه؟

B: فرقی ندارد.

تصویر کتابی که کنار شمعی روشن قرار دارد

در صورتی که بعد از either از حرف اضافه انگلیسی of استفاده کنیم، می‌توانیم بعد از آن از اسامی جمع هم استفاده کنیم که در این صورت فعل می‌تواند به صورت مفرد یا جمع صرف شود. توجه داشته باشید که طبق گرامر زبان انگلیسی استاندارد کاربرد فعل مفرد صحیح‌تر در نظر گرفته می‌شود و از فعل جمع معمولا در زبان محاوره استفاده می‌شود.

همچنین دقت داشته باشید که در این ساختار اسامی جمع بلافاصله بعد از حرف اضافه of قرار نمی‌گیرند و حتما قبل از آن‌ها از حرف تعریف the، ضمایر اشاره انگلیسی (this, that, these, those)، یا ضمایر ملکی انگلیسی (مثل my, your, his, her) استفاده می‌شود. برای درک بهتر، به فرمول زیر توجه کنید.

Either of + the/this, that, these, those/ my, your, his, her, etc. + plural noun + singular/plural verb

Either of در فارسی معمولاً با «هر یک از دو» ترجمه می‌شود، به مثال‌های زیر توجه کنید.

Either of the students does/do their homework.

هر یک از دانش‌آموزان، تکالیفشان را انجام می‌دهند.

Either of their cars is/are expensive.

هر کدام از ماشین‌ها گران هستند.

Either of my favorite cafes serves/serve excellent coffee.

هر کدام از کافه‌‌های موردعلاقه من، قهو‌ه‌های فوق‌العاده‌ای دارند.

Either of these cats is/are unique.

هر کدام از این گربه‌ها منحصر‌به‌فرد هستند.

نکته دوم: می‌توانیم Either of را بالافاصله بعد از ضمایر مفعولی انگلیسی «You» و «Us» و «Them» به کار ببریم، مانند مثال‌های زیر:

There are two students in the classroom. Either of them is/are writing an essay

دو دانش‌آموز در کلاس هستند. هر کدام مشغول نوشتن مقاله‌ای هستند.

***

 Either of you is/are lying.

یکی از شما دروغ می‌گوید.

***

Either of us needs/need to wash the dishes.

یک‌نفر از ما باید ظرف‌ها را بشورد.

Either…Or در نقش حرف ربط

در این بخش مطلب، از «مجله فرادرس» نقش Either را به عنوان «حرف ربط انگلیسی» (Conjunction) بررسی خواهیم کرد و به کمک مثال با کاربرد و ساختار آن آشنا خواهیم شد.

حروف ربط در زبان انگلیسی، برای وصل کردن چند «اسم» (Nouns)، «عبارت» (Phrases)، «جمله‌واره» (Clauses)، یا «جمله» (Sentences) استفاده می‌شوند و با اتصال آن‌ها به یکدیگر، ارتباط معنایی بینشان را نیز مشخص می‌کنند.

Either به عنوان حرف ربط برای نشان دادن دو انتخاب موجود به کار می‌رود و در زبان فارسی، Either…Or به صورت «یا… یا…» ترجمه می‌شوند . توجه داشته باشید که Either در نقش Conjunction برای اتصال نقش‌های دستوری مشابه استفاده می‌شود. مثلا، دو اسم، دو عبارت یا دو جمله‌واره را به هم متصل می‌کند و معمولا در یکی از ساختارهای زیر دیده می‌شود.

Either + noun + or + noun

***

Either + adjective + or + adjective

***

Either + phrase + or + phrase

***

Either + verb + or + verb

***

Either + clause + or + clause

برای درک بهتر،‌ به مثال‌های زیر توجه کنید.

You can have either tea or coffee.

می‌توانی یا چای بنوشی یا قهوه.

(در مثال بالا، دو اسم به هم وصل شده‌اند.)

The painting can be either large or small.

تابلو نقاشی می‌تواند بزرگ یا کوچک باشد.

(در این مثال، دو صفت به هم متصل شده‌اند.)

You can stay either with me or with Jennifer.

شما می‌توانی با من یا «جنیفر» بمانی.

(در مثال بالا، دو عبارت به هم وصل شده‌اند.)

Either help or leave.

یا کمک کن یا برو.

(در این مثال، دو فعل به هم متصل شده‌اند.)

Either you finish your homework or you won’t be allowed to go out.

یا تکالیفت را تمام می‌کنی یا اجازه نداری که بیرون بروی.

(در مثال بالا، دو جمله‌واره به هم متصل شده‌اند.)

نکته: زمانی که در گرامر Either…Or بیش از دو فاعل داشته باشیم، فعل را از نظر تعداد با دومین فاعل مطابقت می‌دهیم. به عبارتی، فعل را با توجه به نزدیک‌ترین فاعل به آن صرف می‌کنیم. مانند مثال‌ زیر:

Either the dogs or the cat is going outside.

Either the cat or the dogs are going outside.

یا سگ‌ها یا گربه بیرون می‌روند.

در ادامه، مثال‌های بیشتری برای شما ارائه کرده‌ایم تا با ساختار Either…Or در جملات انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

The dress is available in either small or large sizes.

این پیراهن در هر دو سایز کوچک و بزرگ موجود است.

We can play either loud or soft music.

ما می‌توانیم موسیقی تند یا ملایم پخش کنیم.

Tomorrow the weather will be either rainy or cloudy.

فردا هوا یا بارانی خواهد بود یا ابری.

Either we can go by train or we can rent a car. Which do you prefer?

ما می‌توانیم با قطار برویم یا ماشین اجاره کنیم. تو کدام را ترجیح می‌دهی؟

You can either finish the project today or work on it tomorrow.

تو می‌توانی یا امروز پروژه‌ات را تمام کنی یا فردا روی آن کار کنی.

She will take either the bus or the subway to work.

او یا با اتوبوس به سرکار می‌رود یا با مترو.

He can use either a pen or a pencil for the exam.

برای امتحان می‌توانی از مداد یا خودکار استفاده کنی.

گرامر Neither در نقش معرف اسم

تا اینجای مطلب یاد گرفتیم که Either می‌تواند در جملات انگلیسی نقش «معرف»،‌ «قید»، «ضمیر» و «حرف ربط» را داشته باشد. Neither نیز در زبان انگلیسی می‌تواند همین نقش‌ها را در جملات انگلیسی ایفا کند. در این بخش از مطلب قصد داریم Neither را به ترتیب در چهار نقش ذکر شده بررسی کنیم و با گرامر Either Neither به طور کامل آشنا شویم.

Neither می‌تواند در جملات انگلیسی نقش «معرف اسم» (Determiner) را داشته باشد. معرف اسم به کلمه‌ای می‌گویند که قبل از اسم قرار می‌گیرد و اطلاعات خاصی درمورد آن می‌دهد. Neither در نقش Determiner برای اشاره به عدم وجود دو احتمال یا انتخاب استفاده می‌شود و در فارسی با «هیچ‌یک‌ از دو» ترجمه می‌شود. از Neither تنها در جملات مثبت و سوالی می‌توان استفاده کرد. دقت داشته باشید که کاربرد Neither همراه با فعل منفی یا سایر منفی‌کننده‌ها غلط است.

همچنین، Neither در نقش معرف اسم همیشه قبل از اسامی مفرد و قابل‌شمارش به کار می‌رود، بنابراین صرف فعل انگلیسی بعد از آن نیز به صورت مفرد است. ساختار گرامر Neither به عنوان Determiner در فرمول زیر خلاصه می‌شود.

Neither + singular countable noun + singular verb

برای درک بهتر، به مثال‌های زیر توجه کنید.

Neither dress fits me.

هیچ‌کدام از دو پیراهن اندازه من نیستند.

Neither parent is working on Tuesday.

هیچ‌کدام از والدین این سه‌شنبه کار نمی‌کنند.

Does Neither option seem suitable?

آیا هیچ‌کدام از دو گزینه به نظر مناسب نمی‌آیند؟

Neither candidate has the required qualifications for the job.

هیچ‌کدام از دو داوطلب صلاحیت‌های لازم برای این کار را ندارند.

تصویر سه کتاب که روی هم قرار گرفته‌اند

Is neither book available in the store?

آیا هیچ‌کدام از دو کتاب در مغازه موجود نیستند؟

Neither student understands the question.

هیچ‌کدام از دو دانش‌آموز سوال را متوجه نمی‌شوند.

Neither movie interests me.

هیچ‌کدام از دو فیلم برایم جالب نیستند.

Neither در نقش قید

یکی دیگر از کاربردهای Neither در زبان انگلیسی استفاده از آن به عنوان «قید» (Adverb) در ادامه یا پاسخ به جملات منفی به معنای «همچنین» است. زمانی که کسی جمله خبری منفی بیان می‌کند و این جمله درمورد ما یا شخص دیگری نیز صدق می‌کند، می‌توانیم پس از آن Neither را به معنای همچنین به کار ببریم.

ساختار Neither در این کاربرد متشکل از فعل کمکی انگلیسی یا کمکی‌ وجهی است که بلافاصله بعد از Neither و قبل از فاعل جمله قرار می‌گیرد. این ساختار را می‌توانید در فرمول زیر ببینید.

Neither + (modal) auxiliary verb + subject

برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

John doesn’t smoke. Neither do I.

«جان» سیگار نمی‌کشد. من هم همین‌طور.

I haven’t seen that movie. Neither has she.

من آن فیلم را ندیده‌ام. او هم ندیده است.

I can’t swim. Neither can my brother.

من نمی‌توانم شنا کنم. برادرم هم همین‌طور.

I won’t be coming to the party. Neither will my sister.

من به مهمانی نمی‌آیم. خواهرم هم همین‌طور.

I haven’t finished my homework. Neither has my friend.

من تکالیفم را تمام نکرده‌ام. دوستم هم همین‌طور.

I didn’t understand the question. Neither did my classmates.

من سوال را متوجه نشدم. هم‌کلاسی‌هایم هم متوجه نشدند.

I don’t like your friend. Neither does anyone else.

من از دوستت خوشم نمی‌آید. بقیه هم همین‌طور.

از این ساختار در مکالمات و به عنوان پاسخ در ادامه ساختارهای منفی نیز استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

A: One thing you should know about me is that I am not a morning person.

B: Neither am I.

A: چیزی که باید در مورد من بدانی این است که من اصلا آدم سحرخیزی نیستم.

B: من هم همین‌طور.

A: I don’t like coffee.

B: Neither do I, but I love tea.

A: من قهوه دوست ندارم.

B: من هم همین‌طور، اما عاشق چای هستم.

A: To be honest, I have never been in a museum my whole life.

B: Neither have I!

A: راستش را بخواهی، من در کل عمرم تابه‌حال به موزه نرفته‌ام.

B: من هم همین‌طور!

A: I don’t like broccoli.

B: Neither do I.

A: من از بروکلی خوشم نمی‌آيد.

‌B: من هم همین‌طور.

A: Jack didn’t do his homework.

B: Neither did I!

A: «جک» تکالیف را انجام نداد.

B: من هم انجام ندادم.

A: We can’t play the guitar.

B: Neither can I.

A: ما نمی‌توانیم گیتار بزنیم.

B: ما هم نمی‌توانیم.

Neither در نقش ضمیر

Neither به عنوان «ضمیر» (Pronoun) نیز در جملات انگلیسی استفاده می‌شود. ضمیر انگلیسی به کلمه‌ای گفته می‌شود که به جای اسمی می‌نشنید و از تکرار آن در جمله جلوگیری می‌کند. Neither در نقش ضمیر به معنای «هیچ‌کدام از دو» کاربرد دارد.

Neither در نقش ضمیر می‌تواند در جایگاه مفعول یا فاعل داشته باشد. اگر Neither فاعل جمله باشد،‌ فعل بعد از آن به صورت مفرد صرف می‌شود. همچنین، دقت داشته باشید که Neither به عنوان ضمیر تنها در جملات مثبت به کار برده می‌شود و استفاده آن در جملات منفی اشتباه گرامری محسوب می‌شود.

He asked me two questions, but I know neither.

او از من دو سوال پرسید، اما من هیچ‌کدام از آن دو را نمی‌دانستم.

(در این مثال، Neither در نقش مفعول استفاده شده است.)

I have two bags and neither is black.

(در مثال بالا، Neither در نقش فاعل به کار رفته است و فعل برای آن به شکل مفرد صرف شده است.)

در ادامه مثال‌های بیشتری برای شما ارائه کرده‌ایم تا با کاربرد Neither به عنوان ضمیر در جملات انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

I can’t decide between the green hat and the yellow one. I find neither suitable.

نمی‌توانم بین کلاه سبز و زرد یکی را انتخاب کنم. هیچ‌کدام به نظرم مناسب نمی‌آید.

The kid did not pick the teddy bear or the barbie. She likes neither.

کودک نه عروسک خرس را برداشت و نه باربی را. او هیچ‌کدام را دوست نداشت.

Jack and Henry had an argument last night, so neither is talking to each other today.

«جک» و «هنری» دیشب بحث کردند،‌ برای همین هم امروز هیچ‌کدام با هم صحبت نمی‌کنند.

The parent works late this weekend. Neither has enough time to go shopping.

پدر و مادر این آخر هفته تا دیر وقت کار می‌کنند. هیچ‌کدام وقت کافی برای خرید رفتن ندارند.

در صورتی که بعد از Neither از حرف اضافه انگلیسی of استفاده کنیم، می‌توانیم بعد از آن از اسامی جمع هم استفاده کنیم و فعل می‌تواند برای آن به صورت مفرد یا جمع صرف شود. توجه داشته باشید که طبق گرامر زبان انگلیسی استاندارد کاربرد فعل مفرد صحیح‌تر در نظر گرفته می‌شود و از فعل جمع معمولا در زبان محاوره استفاده می‌شود.

همچنین دقت داشته باشید که در این ساختار اسامی جمع بلافاصله بعد از حرف اضافه of قرار نمی‌گیرند و حتما قبل از آن‌ها از حرف تعریف the، ضمایر اشاره انگلیسی (this, that, these, those)، یا ضمایر ملکی انگلیسی (مثل my, your, his, her) استفاده می‌شود. برای درک بهتر، به فرمول زیر توجه کنید.

Neither of + the/this, that, these, those/ my, your, his, her, etc. + plural noun + singular/plural verb

Neither of در فارسی معمولا با «هیچ‌کدام از دو» ترجمه می‌شود. برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

Neither of the movies on TV is/are interesting.

هیچ‌کدام از دو فیلم‌ تلویزیون جالب نیستند.

Neither of those restaurants serves vegetarian food.

هیچ‌کدام از آن دو رستوران غذای گیاهی ندارد.

Neither of his friends wants to come to the party.

هیچ‌کدام از دو دوست او نمی‌خواهند که به مهمانی بیایند.

تصویر یک ذره‌بین

نکته: می‌توانیم Neither of را بلافاصله بعد از ضمایر مفعولی انگلیسی You و Us و Them بیاوریم، مانند مثال‌های زیر:

Neither of you is/are ready to get married.

هیچ‌کدام از شما دو نفر برای ازدواج آماده نیستید.

***

Neither of us is/are attending the meeting.

هیچ‌کدام از ما در جلسه شرکت نمی‌کنیم.

***

I have two pens, but neither of them writes/write well.

من دو مداد دارم اما هیچ‌کدام از آن‌ دو خوب نمی‌نویسند.

Neither…Nor در نقش حرف ربط

Neither در کنار Nor نقش «حرف ربط» (Conjunction) را دارد. حروف ربط در زبان انگلیسی چند اسم، عبارت و غیره را به هم وصل می‌کنند و میان آن‌ها ارتباط معنایی ایجاد می‌کنند. Neither…Nor در زبان فارسی به صورت «نه….نه….» ترجمه می‌شود

دقت کنید که Neither به عنوان حرف ربط،‌ برای اتصال نقش‌های دستوری مشابه استفاده می‌شود. مثلا، دو اسم، دو عبارت یا دو جمله‌واره را به هم متصل می‌کند و معمولا در یکی از ساختارهای زیر دیده می‌شود.

Neither + noun + nor + noun

***

Neither + adjective + nor + adjective

***

Neither + phrase + nor + phrase

***

Neither + verb + nor + verb

***

Neither + clause + nor + clause

برای درک بهتر،‌ به مثال‌های زیر توجه کنید.

Neither cats nor dogs are wild animals.

نه سگ‌ها حیوانات وحشی هستند و نه گربه‌ها.

(در این مثال، دو اسم به هم متصل شده‌اند.)

In this world, everything is neither black nor white.

در این دنیا هیچ‌چیز نه سیاه است و نه سفید.

(در مثال بالا،‌ دو صفت به هم وصل شده‌اند.)

I see her neither after lunch nor before dinner.

من نه بعد از ناهار او را دیدم و نه قبل از شام.

(در این مثال، دو عبارت به هم متصل شده‌اند.)

I neither like nor dislike the new song.

من از ترانه جدید نه خوشم می‌آید و نه بدم می‌آید.

(در مثال بالا،‌ دو فعل به هم متصل شده‌اند.)

Neither did he like action movies nor did he enjoy comedies.

او نه از فیلم‌‌های اکشن خوشش می‌آید و نه کمدی دوست دارد.

(در این مثال، دو جمله‌واره به هم متصل شده‌اند.)

نکته اول: اگر Neither و Nor در ابتدای یک جمله کامل قرار بگیرند، جمله از ساختار گرامر Inversion پیروی می‌کند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Neither do I speak French nor do I speak Spanish.

من نه به زبان فرانسوی صحبت می‌کنم و نه به زبان اسپانیایی.

***

Neither did I finish my homework nor did I study for my exam.

من نه تکالیفم را تمام کردم و نه برای امتحان مطالعه کردم.

***

Neither has she visited Rome nor has she been to Paris.

او نه به «رم» رفته است و نه تا به حال در «پاریس» بوده است.

نکته دوم: در گرامر Neither…nor همیشه از فعل مثبت استفاده می‌کنیم. این فعل از نظر تعداد با دومین فاعل مطابقت دارد. به عبارت دیگر، فعل را مطابق با نزدیک‌ترین فاعل به آن صرف می‌کنیم. مانند مثال‌های زیر:

Neither the teacher nor the students were able to solve the problem.

نه معلم و نه دانش‌آموزان قادر به حل مسئله بودند.

***

Neither the employees nor the manager was aware of the news.

نه کارمندان و نه مدیر از خبر مطلع بودند.

در ادامه، مثال‌های بیشتری برایتان ارائه کرده‌ایم تا کاربرد Neither…Nor در جملات انگلیسی را بهتر درک کنید.

She likes neither coffee nor tea; she prefers hot chocolate.

او نه قهوه دوست دارد نه چای؛ او شکلات داغ را ترجیح می‌هد.

They like neither hot summers nor freezing winters; they prefer mild climates.

آن‌ها نه تابستان‌های داغ را دوست دارند و نه زمستان‌های منجمد را؛ آن‌ها آب‌و‌هوای معتدل را ترجیح می‌دهند.

Neither the red dress nor the blue one is available in her size.

نه پیراهن قرمز در سایز او موجود بود و نه پیراهن آبی.

The keys are neither in the living room nor the kitchen, so maybe they’re in the bedroom.

کلید‌ها نه در پذیرایی قرار دارند و نه در آشپزخانه، پس شاید در اتاق‌خواب باشند.

I use neither an iPhone nor an Android. I still use old cell phones.

من نه از «آیفون» استفاده می‌کنم و نه از «اندروید». من هنوز از گوشی‌های قدیمی استفاده می‌کنم.

.That couple adopted neither a dog nor a cat; their choice as a pet was a rabbit

آن زوج نه سگ به سرپرستی گرفتند و نه گربه؛ حیوان خانگی مورد انتخاب آن‌ها خرگوش بود.

The water was neither hot nor cold. It was tepid.

آب نه داغ بود و نه سرد، وِلَرم بود.

مقایسه Either و Neither

تا اینجای مطلب یاد گرفتیم که Either و Neither هر کدام می‌توانند در نقش‌های «معرف اسم»،‌ «قید»،‌ «ضمیر» و «حرف ربط» در جملات انگلیسی به کار بروند. با این‌که Either و Neither نقش‌های مشابهی با هم دارند، اما ساختار و معنای آن‌ها در این نقش‌ها متفاوت است. در این بخش از آموزش «مجله فرادرس» به کمک مثال به بررسی تفاوت گرامر Either Neither خواهیم پرداخت.

گرامر Either Neither در نقش معرف اسم

به کلماتی که قبل از اسم می‌آیند تا اطلاعات خاصی از آن اختیار ما قرار می‌دهند «معرف اسم» (Determiners) می‌گوییم. تفاوت اصلی معرف اسم با صفت در زبان انگلیسی در تعداد آن‌ها است؛ یک اسم می‌تواند چند صفت داشته باشد اما تنها می‌تواند شامل یک determiner باشد. ضمایر اشاره و ضمایر ملکی از رایج‌ترین انواع معرف‌های اسم در زبان انگلیسی هستند.

Either و Neither نیز از انواع معرف اسم انگلیسی و به‌طور دقیق از نوع «ضمایر توضیعی» (Distribiutive Pronouns) هستند. در گرامر Either Neither به عنوان Determiner، اسم همیشه به صورت مفرد و قابل‌شمارش استفاده می‌شود و اگر نقش فاعل داشته باشد، فعل بعد از آن نیز به صورت مفرد می‌آید. به ساختار‌های زیر توجه کنید.

Either + singular countable noun + singular verb

***

Neither + singular countable noun + singular verb

در ادامه، به تفاوت‌های گرامر Either Neither به عنوان معرف اسم خواهیم پرداخت.

  • از نظر معنایی، Either به معنای «هر کدام از دو» و Neither به معنای «هیچ‌کدام از دو» است:

Either dress looks great on you.

هردو لباس به تو می‌آید.

***

Neither dress looks great on you.

هیچ‌کدام از دو لباس به تو نمی‌آید.

  • از نظر ساختاری، از Neither در جملات منفی نمی‌توان استفاده کرد اما Either را در جملات منفی نیز می‌توان به کار برد:

Either chair is not comfortable.

Neither chair is comfortable.

Neither chair is not comfortable.

هیچ‌کدام از دو صندلی راحت نیستند.

گرامر Either Neither در نقش قید

از Either و Neither به عنوان قید (Adverb) به معنای «همچنین» استفاده می‌کنیم اما هر کدام ساختار متفاوتی دارند.

در ادامه تفاوت ساختار گرامر Either Neither به معنای همچنین را بررسی خواهیم کرد.

  • Either در نقش قید در انتهای جمله و پس از فعل منفی قرار می‌گیرد:

Subject + negative form of the verb + not + either

به مثال‌های زیر دقت کنید.

A: We don’t wake up early.

B: I don’t either.

A: ما زود بیدار نمی‌شویم.

B: من هم همین‌طور.

I don’t go to school on Thursdays and my friends don’t either.

من پنجشنبه‌ها به مدرسه نمی‌روم و دوستانم هم نمی‌روند.

  • Neither در نقش قید در ابتدای جمله و قبل از فعل کمکی قرار می‌گیرد. همچنین، تنها در جملات مثبت از آن استفاده می‌شود:

Neither + (modal) auxiliary verb + subject

به مثال‌های زیر دقت کنید.

A: I am not doing my homework.

B: Neither am I.

A: من مشغول انجام تکالیفم نیستم.

B: من هم همین‌طور.

My father does not exercise regularly and neither do I.

پدرم مرتب ورزش نمی‌کند و من هم همین‌طور.

برای مقایسه بهتر ساختارهای Either و Neither در نقش قید، به مثال زیر توجه کنید.

A: I don’t enjoy hiking.

B: I don’t either/ neither do I.

A: من از کوهنوردی لذت نمی‌برم.

B: من هم همین‌طور.

گرامر Either Neither در نقش ضمیر

Either و Neither به عنوان ضمیر (Pronoun) در جمله جایگزین اسمی می‌شود و با اشاره به آن از تکرار آن جلوگیری می‌کنند.

در ادامه، به تفاوت بین گرامر Either Neither به عنوان Pronoun می‌پردازیم.

  •  از Either به عنوان ضمیر می‌توان در جملات مثبت و منفی استفاده کرد. در جملات مثبت، Either می‌تواند در ابتدا یا انتهای جمله قرار بگیرد اما در جملات منفی، همیشه در انتهای جمله قرار می‌گیرد. همچنین، اگر در ابتدای جمله بیاید، فعل به صورت مفرد صرف می‌شود:

Subject + verb + either

***

Either + singular verb

(ساختار Neither به عنوان ضمیر در جملات مثبت)

Subject + negative form of the verb + either

(ساختار Neither به عنوان ضمیر در جملات منفی)

Either به عنوان ضمیر در جملات مثبت در فارسی «هر کدام از دو» و در جملات منفی «هیچ‌کدام از دو» ترجمه می‌شود. برای درک بهتر، به مثال‌های زیر توجه کنید.

These two folders are the same. You can delete either.

این دو پوشه عین هم هستند. می‌توانی هر کدام از آن دو را حذف کنی.

My parents will attend the party but either come separately.

پدر و مادر من در مهمانی شرکت می‌کنند، اما هر کدام از آن دو جداگانه می‌آیند.

My hands are in my pockets. I’m not using either.

دستانم در جیبم هستند. از هیچ‌کدام استفاده نمی‌کنم.

تصویر میز مطالعه‌ای که لپ‌تاپی روی آن قرار دارد
  • از Neither به عنوان ضمیر، تنها می‌توان در جملات مثبت و به معنای هیچ‌کدام استفاده کرد. بسته به این‌که ضمیر در جایگاه فاعل یا مفعول جمله قرار بگیرد، ساختار Neither به عنوان ضمیر را در یکی از ساختار‌های زیر می‌توان دید:

Subject + verb + neither

***

Neither + singular verb

به مثال‌های زیر توجه کنید.

Sarah came with two friends but I knew neither.

«سارا» با دو دوست آمد، اما من هیچ‌کدام را نمی‌شناختم.

The doctor checked my eyes and neither needs glasses.

دکتر چشمانم را معاینه کرد و هیچ‌کدام نیاز به عینک نداشتند.

گرامر Either Neither در نقش حرف ربط

از گرامر Either Neither هر دو برای اتصال دو کلمه با نقش دستوری مشابه استفاده می‌شود. Either به عنوان حرف ربط با «or» و Neither با «nor» همراه می‌شود. ساختار گرامر Either Neither را می‌توان در فرمول‌های زیر دید.

Either …or… 

***

Neither… nor…

در ادامه، به تفاوت‌های گرامر Either Neither در نقش حرف ربط اشاره خواهیم کرد.

  • از Either…or برای اشاره به دو گزینه یا احتمال در جملات مثبت و منفی می‌توان استفاده کرد:

I didn’t invite either Mary or John to the party.

من «ماری» یا «جان» را به مهمانی دعوت نکردم.

You can drive either left or right.

یا می‌توانی سمت راست برانی یا چپ.

  • از Neither…Nor به معنای هیچ‌کدام از دو تنها در جملات مثبت استفاده می‌شود:

We can neither confirm nor deny the news yet.

ما هنوز نه می‌توانیم خبر را تأیید یا رد کنیم.

She neither understood the question nor knew how to answer it.

او نه سوال را متوجه شد و نه می‌دانست چطور به آن پاسخ دهد.

همچنین توجه داشته باشید که اگر Neither را ابتدای جمله و قبل از فاعل قرار بگیرد، جمله دچار وارونگی می‌شود، مانند مثال زیر:

Neither did she understand the question nor did she know how to answer it.

او نه سوال را متوجه شد و نه می‌دانست چطور به آن پاسخ دهد.

گرامر Me Neither و Me Either

از Me Neither و Me Either هر دو در پاسخ جملات منفی و بیان موافقت استفاده می‌کنیم. به عبارت دیگر، با پاسخ به یک جمله منفی با هر یک از دو نشان می‌دهیم که وضعیت یا شرایط خاصی درمورد ما نیز صدق می‌کند.

توجه داشته باشید که با این که تفاوتی در کابرد Me Either و Me Neither وجود ندارد، Me Neither از نظر گرامری صحیح‌تر از Me Either در نظر گرفته می‌شود. در مقابل، از Me Either بیشتر در زبان محاوره استفاده می‌شود.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

A: I’m not a fan of video games.

B: Me neither/either.

A: من از بازی‌های کامپیوتری خوشم نمی‌آید.

B: من هم خوشم نمی‌آید.

A: I don’t watch documentaries.

B: Me neither/either.

A: من مستند تماشا نمی‌کنم.

B: من هم همین‌طور.

A: I can’t handle very spicy food.

B: Me neither/either.

A: من نمی‌توانم غذاهای خیلی تند را تحمل کنم.

B: من هم نمی‌توانم.

A: I’m not really feeling up for a party tonight.

B: Me neither/either.

A: من امشب حوصله مهمانی را ندارم.

B: من هم همین‌طور.

A: I won’t be attending the conference next month.

B: Me neither/either.

A: من ماه آینده در کنفرانس شرکت نخواهم کرد.

B: من هم همین‌طور.

تفاوت گرامر Either Neither و ‌Both

از Both به معنای «هر دو» برای اشاره به دو فرد یا دو چیز تنها در جملات مثبت استفاده می‌کنیم. ‌‌Both نیز مانند Either و Neither می‌تواند در نقش معرف اسم، ضمیر و حرف ربط در جملات انگلیسی به کار برود. در ادامه، به بررسی گرامر Both در هر یک از این نقش‌ها می‌پردازیم و به کمک مثال تفاوت آن را با گرامر Either Neither نشان می‌دهیم.

Both در نقش معرف اسم

Both به عنوان Determiner همیشه در جملات مثبت و قبل از اسامی جمع به کار می‌رود. همچنین، اگر در جایگاه فاعل قرار بگیرد، فعل برای آن به صورت جمع صرف می‌شود. ساختار گرامر Both در نقش معرف اسم را در فرمول زیر می‌توان دید.

Both + plural noun + plural verb

 

برای درک بهتر، به مثال‌های زیر توجه کنید.

.Both dresses are red

هردو پیراهن قرمز هستند.

Both women were French in the classroom.

در کلاس، هردو زن فرانسوی هستند.

Both chocolates taste good.

هر دو شکلات خوشمزه هستند.

Both children study hard for their exams.

هردو فرزند سخت برای امتحانات مطالعه می‌کنند.

همچنین در مثال‌های زیر، Both در جایگاه مفعول قرار دارد.

My daughter loves both toys.

دختر من هردو اسباب‌بازی را دوست دارد.

This device can control both TVs.

این دستگاه می‌تواند هردو تلویزیون را کنترل کند.

برای درک بهتر تفاوت بین Both و گرامر Either Neither به عنوان determiner مثال‌های زیر را مقایسه کنید.

Both options are good.

هردو گزینه خوب هستند.

***

Neither option is good.

هیچ‌کدام از گزینه‌ها خوب نیستند.

***

Either option is good.

هر کدام از گزینه‌ها خوب هستند.

(Either به هر کدام از گزینه‌ها به طور جداگانه،‌ Both به دو گزینه باهم اشاره می‌کند و Neither هردو گزینه را رد می‌کند.)

‌Both در نقش ضمیر

‌Both می‌تواند به جای اسمی بشیند و با اشاره به آن از تکرارش در جمله جلوگیری کند. به مثال زیر توجه کنید.

A: Would you like the soup or salad with your main course?

B: I’d like both, thanks.

A: با غذای اصلی‌تون سالاد میل می‌کنید یا سوپ؟

B: هردو را می‌خواهم، ممنون.

(در این مثال، Both به جای «the soup or salad» به عنوان ضمیر استفاده شده است.)

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با کاربرد Both در نقش ضمیر بیشتر آشنا شوید.

I have received two gifts for my birthday and I love both.

من دو کادو برای تولدم گرفته‌ام و هردو را دوست دارم.

I can’t decide to buy the blue or green hat. I think I’ll buy both.

من نمی‌توانم تصمیم بگیرم که کلاه آبی یا سبز را بخرم. فکر کنم هر دو را بخرم.

نکته اول: اگر Both به عنوان ضمیر در جایگاه فاعل قرار بگیرد، فعل بعد از آن همیشه به صورت جمع صرف می‌شود، مانند مثال زیر:

I love my parents. Both teach me a lot.

من پدر و مادرم را دوست دارم. هر دو چیزهای زیادی به من یاد می‌دهند.

همچنین، می‌توانیم بعد از Both از حرف اضافه of استفاده کنیم. دقت داشته باشید که اسامی جمع بلافاصله بعد از حرف اضافه of قرار نمی‌گیرند و حتما قبل از آن‌ها از حرف تعریف the، ضمایر اشاره انگلیسی (this, that, these, those)، یا ضمایر ملکی انگلیسی (مثل my, your, his, her) استفاده می‌شود. برای درک بهتر، به فرمول زیر توجه کنید.

Both of + the/this, that, these, those/ my, your, his, her, etc. + plural noun + plural verb

به مثال‌های زیر توجه کنید.

‌‌Both feet are on the ground.

Both of the feet are on the ground.

هر دو پا روی زمین هستند.

تصویر کلاس درسی که در آن معلمی پای تخته ایستاده است

نکته دوم: از Both می‌توان بعد از ضمیر فاعلی them هم استفاده کرد، مانند مثال زیر:

Jack shouted at both of them.

Jack shouted at them both.

«جک» سر هردو آن‌ها داد زد.

برای مقایسه Both در نقش ضمیر با گرامر Either Neither مثال‌های زیر را با هم مقایسه کنید.

I have two pens. You can borrow both.

من دو خودکار دارم. می‌توانی هر دو را قرض بگیری.

***

I have two pens. You can borrow either.

من دو خودکار دارم. می‌توانی هر کدام از آن دو را قرض بگیری.

***

I have two pens. You can borrow neither.

من دو خودکار دارم. نمی‌توانی هیچ‌کدام را قرض بگیری.

 Both…And در نقش حرف ربط

Both در کنار «And» به عنوان حرف ربط در جملات انگلیسی به کار می‌رود. توجه داشته باشید که ساختار «Both…And» برای وصل کردن دو کلمه با نقش‌های دستوری مشابه استفاده می‌شود.

برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

Both my sister and my brother are doctors.

خواهر و برادر من هر دو دکتر هستند.

Sarah is both pretty and intelligent.

«سارا» هم زیبا است و هم باهوش است.

I am both working on my project and studying for the exam.

من هم در حال کار کردن روی پروژه‌ام هستم و هم برای امتحانم مطالعه می‌کنم.

تفاوت گرامر Either Neither و So و Too

در زبان انگلیسی، برای نشان دادن موافقت در پاسخ به جملات مثبت از So و Too به معنای همچنین استفاده می‌کنیم. درحالی‌که گرامر Either Neither را تنها در پاسخ به جملات منفی به معنای همچنین به کار می‌بریم. در ادامه،‌ ساختار So و Too را به همراه مثال با هم بررسی خواهیم کرد.

گرامر so

در پاسخ یا ادامه جملات خبری مثبت از So به معنای «همچنین» استفاده می‌کنیم که ساختار آن را در فرمول زیر می‌توانید ببینید.

So + (modal) auxiliary verb + subject

برای درک بهتر، به مثال‌های زیر توجه کنید.

A: I hate celery.

B: so do I.

A: من از کرفس متنفرم.

B: من هم همین‌طور.

I play the piano and so does my sister.

من پیانو می‌زنم و خواهرم هم همین‌طور.

I can speak Spanish and so can Emily.

من اسپانیایی بلدم و «امیلی» هم همین‌طور.

نکته: همچنین اگر فعل اصلی جمله to be باشد، از ساختار زیر استفاده می‌کنیم.

So + am/is/are/was/were + subject

به مثال‌های زیر توجه کنید.

A: We are home right now.

B: So am I.

A: ما الان خانه هستیم.

B: من هم همین‌طور.

***

I was sick and so was my mother.

من مریض بودم و مادرم هم همین‌طور.

گرامر too

از too نیز می‌توان به معنای «همچنین» در پاسخ یا بعد از جملات خبری مثبت استفاده کرد که معمولا در ساختار زیر به کار برده می‌شود.

Subject + (modal) auxiliary verb + too

A: I love ice cream.

B: I do too.

A: من عاشق بستنی هستم.

B: من هم همین‌طور.

They’ve been to Colombia before. I have too.

آن‌ها قبلا در کلمبیا بوده‌اند. من هم همین‌طور.

Sam will study more this semester. I will too.

«سم» این ترم بیشتر درس می‌خواند. من هم همین‌طور.

نکته: برای نشان دادن موافقت در پاسخ به جملات مثبت از me too به معنای من هم‌همین‎طور استفاده می‌کنیم، مانند مثال زیر:

A: I love going to beach.

B: Me too.

A: من عاشق به ساحل رفتن هستم.

B: من هم همین‌طور.

همچنین، اگر جمله ما در مورد فرد دیگری صدق کند می‌توانیم too را بلافاصله بعد «اسم خاص انگلیسی» (Proper Noun) بیارویم و از ساختار زیر استفاده کنیم.

Proper Noun + too

به مثال‌های زیر توجه کنید.

A: I sleep early at night.

B: Amy too.

A: من شب‌ها زود می‌خوابم.

B: «ایمی» هم همین‌طور.

مکالمه با گرامر Neither Either

یادگیری نکات گرامری زبان انگلیسی بدون استفاده و دیدن آن‌ها در مکالمات و موقعیت‌های واقعی میسر نمی‌شود. از همین رو، در این بخش از مطلب مکالمه‌ای کاربردی در اختیار شما قرار داده‌ایم تا کاربرد گرامر Either Neither را به طور ملموس در آن ببینید. ترجمه متن را نیز در ادامه می‌توانید بخوانید.

Sam: Hey, Mark! Are you up for watching a movie tonight?

Mark: Sure! I’m thinking of either an action or a comedy genre. I can’t decide.

Sam: I can’t either. I’ve neither watched an action movie nor a comedy for a long while.

Mark: Yeah, I don’t particularly prefer either. Both genres sound good to me.

Sam: Exactly! neither genre is a bad choice. But I’m not sure either will match our mood tonight.

Mark: Me neither. I think either genre will be fun.

Sam: Well, we could either flip a coin or decide based on the reviews.

Mark: Either way sounds good to me. Let’s make a decision before it gets too late.

Sam: Agreed. Either movie is going to be enjoyable to watch for sure!

سم: سلام مارک! امشب پایه‌ هستی یه فیلم ببینیم؟

مارک: چرا که نه! دارم فکر می‌کنم که ژانر اکشن باشه یا کمدی. نمی‌تونم تصمیم بگیرم.

سم: من هم نمی‌تونم. مدت زیادی است که نه فیلم اکشن نگاه کرده‌ام و نه فیلم کمدی.

مارک: آره، من هم به‌طور خاص برای هیچ‌کدوم ترجیحی قائل نیستم. هر دو ژانر به نظرم خوبن.

سم: دقیقا!‌ هیچ‌کدام از ژانر‌ها انتخاب بدی نیستن. اما مطمئن نیستم کدوم از دو ژانر بیشتر به حال‌وهوای امشبمون می‌خوره.

مارک: من هم همین‌طور. فکر کنم هر دو ژانر سرگرم‌کننده باشه.

سم: خب، پیشنهادم اینه که یا شیر‌وخط بندازیم یا براساس نقد‌ها تصمیم بگیریم.

مارک: هر دو روش به نظرم خوب میان. بیا تا قبل از این‌که دیر نشده یه تصمیمی بگیریم.

سم: موافقم!‌ تماشای هر کدام از دو فیلم قطعا لذت‌بخش خواهد بود.

سوالات رایج درباره گرامر Either Neither

در این بخش از آموزش به برخی از رایج‌ترین سوالات درخصوص گرامر Either Neither پاسخ داده‌ایم.

تلفظ صحیح Either و Neither چیست؟

Either و Neither را می‌توان به دو صورت تلفظ کرد. Either در انگلیسی آمریکایی اغلب به صورت /ˈiːðər/ و در انگلیسی بریتانیایی به صورت /ˈaɪðər/ تلفظ می‌شود. Neither نیز به دو شکل /ˈniːðər/ و /ˈnaɪðər/ تلفظ می‌شود که تلفظ اول معمولا در انگلیسی آمریکایی و تلفظ دوم معمولا در انگلیسی بریتانیایی شنیده می‌شود.

آیا می‌توان از Either و Neither در جملات منفی استفاده کرد؟

Either را در جملات منفی هم می‌توانیم به کار ببریم اما از آن‌جایی که Neither خود منفی‌کننده جمله محسوب می‌شود، استفاده هم‌زمان آن با سایر منفی‌کننده‌ها، مانند فعل منفی، اشتباه گرامری محسوب می‌شود.

فرق بین Either و Neither و Both چیست؟

از نظر معنایی، Either یکی از آن دو گزینه‌ها یا موارد، Neither به هیچ‌کدام از آن‌ها و Both به هر دو اشاره دارد. از نظر ساختاری نیز، بعد از Either و Neither فعل معمولا به صورت مفرد به کار می‌رود اما فعل بعد از Both همیشه به صورت جمع می‌آید.

چه تفاوتی بین «Me Either» و «Me Neither» وجود دارد؟

از هر دو در پاسخ به جملات منفی و به معنای «من هم همین‌طور» استفاده می‌کنیم. با این تفاوت که Me Neither از نظر گرامری صحیح‌تر در نظر گرفته می‌شود و کاربرد آن نیز رایج‌تر است.

تمرین گرامر Either Neither

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر Either Neither»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. That’s enough! ــــ you pay your debt to me or I take you to court.

2. Personally, I don’t like ___ jacket.

 

3. ____ of the two friends knew how to go to the museum so they asked the way to the policeman.

4. When we heard the good news, we were happy and excited.

5. I think I won’t be able to come to the party. ____ my father nor my mother gave me permission.

6. A: I don’t drink coffee in the morning.

B: ___.

7. I didn’t call my parents last night.

8. She can’t sing and ___ her friend.

9. A: I haven’t been to Paris.

B: I ___ either.

10. A: I enjoy staying up all night and watching movies.

B: ___.

تمرین دوم

جاهای خالی را با either یا neither پر کنید.

Q1: I won’t accept ____ of the two offers.

جواب

Answer: I won’t accept either of the two offers.

Q2: ___ of my friends invited me to the party, so I didn’t come.

جواب

Answer: Neither of my friends invited me to the party, so I didn’t show up.

Q3: Do ____ of you have any money I can borrow?

جواب

Answer: Do either of you have any money I can borrow?

Q4: A: I don’t want pizza.

B: ___ do I.

جواب

Answer: A: I don’t want pizza.

B: Neither do I.

Q5: John doesn’t live in London and I don’t ____.

جواب

Answer: John doesn’t live in London and I don’t either.

Q6: A: “Do you want tea or coffee?”

B: ” ____, I’m fine with water, thanks.”

جواب

Answer: A: “Do you want tea or coffee?”

B: ” Neither, I’m fine with water, thanks.”

Q7: Amanda isn’t Italian and ___ is Freddie.

جواب

Answer: Amanda isn’t Italian and neither is Freddie.

Q8: The weather isn’t good in Rome and it isn’t good in Madrid ____.

جواب

Answer: The weather isn’t good in Rome and it isn’t good in Madrid either.

Q9: _____ Angela or you have stolen my book because you both needed one.

جواب

Answer: Either Angela or you have stolen my book because you both needed one.

Q10: Among our Friends, Sam was considered ____ the smartest student nor the funniest one.

جواب

Answer: Among our Friends, Sam was considered neither the smartest student nor the funniest one.

Q11: ___ of them likes Rap music. All they listen to is Rock.

جواب

Answer: Neither of them likes Rap music. All they listen to is Rock.

Q12: Feel free to talk to ___ of us.

جواب

Answer: Feel free to talk to either of us.

Q13: You won’t go to the party and ___ will Lucy.

جواب

Answer: You won’t go to the party and neither will Lucy.

Q14: They haven’t eaten breakfast and Jane hasn’t ___.

جواب

Answer: They haven’t eaten breakfast and Jane hasn’t either.

Q15: Based on the weather forecast, today it ___ rains or snows.

جواب

Answer: Based on the weather forecast, today it either rains or snows.

تمرین سوم

متن زیر را با دقت بخوانید و اشتباهات گرامری آن را اصلاح کنید.

Q: Last summer, my friend Emily and I decided to go on a vacation. We had to choose between visiting neither the big city or the countryside. We couldn’t decide, because neither of us had been to either of those places before. So we visited both. Surprisingly, not many tourists were in neither the city nor the countryside, and either were crowded. It seemed like either the city’s attractions were closed or neither the countryside’s hotels were full. Neither the city nor the countryside had guided tours, so either of us enjoyed either visit. Either way, it was so disappointing that neither Emily nor I will return to either place ever again.

جواب

Answer: Last summer, my friend Emily and I decided to go on a vacation. We had to choose between visiting either the big city or the countryside. We couldn’t decide, because neither of us had been to either of those places before. So we visited both. Surprisingly, not many tourists were in either the city or the countryside, and neither were crowded. It seemed like either the city’s attractions were closed or the countryside’s hotels were full. Neither the city nor the countryside had guided tours, so neither of us enjoyed either visit. Either way, it was so disappointing that neither Emily nor I will return to either place ever again.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

source

توسط