وی افزود: بستن چاههای غیرمجاز نقش مهمی در جلوگیری از افت آبهای زیرزمینی دارد و در اجرای طرح تعادل‌بخشی منابع آب، عملیات انسداد چاههای غیرمجاز به صورت جدی پیگیری می‌شود.

مدیر امور آب ناحیه سبزوار گفت: برای جلوگیری از برداشت بی رویه آب‌های زیرزمینی تمامی چاههای دارای پروانه کشاورزی این منطقه به شمارشگر هوشمند مجهز شده‌ است که این اقدام نیز حجم برداشت آبهای زیرزمینی را کاهش داده است.

امور آب ناحیه سبزوار ۶ شهرستان سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد را زیر پوشش دارد که ۱۸ درصد منابع آب استان خراسان رضوی را شامل می‌شود.

سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.

source

توسط