مدیر روابط عمومی پرسپولیس در خصوص خطای شدید بازیکن استقلال نوشت: دیدن حقایق هیچ ربطی به تخصص ندارد.

روز گذشته در بازی استقلال و پیکان تکل شدیدی از سوی زبیر نیک نفس، بازیکن استقلال رخ داد که امیر سامان سلطانی، داور مسابقه حتی خطا هم تشخیص نداد و این صحنه از چشم داور پنهان ماند. این در شرایطی است که کارشناسان اعتقاد داشتند بازیکن استقلال باید با کارت قرمز جریمه می‌شد.

مصطفی لشگری، مدیر روابط عمومی پرسپولیس با انتشار این صحنه نوشت: اظهار نظر در مورد داوری در تخصص کارشناسان است اما دیدن حقایق هیچ ربطی به تخصص ندارد. صحبت‌های چند روز پیش علی خسروی معانی زیادی داشت. (واژه‌های دقیق را در مصاحبه پیدا کنید) صحبت‌های خسروی را کسی شنید؟ این وضعیت تا چه زمانی قرار است ادامه پیدا کند؟ حرف‌های عضو کمیته استیناف را همه شنیدیم؟ قرار است صحبت‌های او نیز مثل خسروی نادیده گرفته شود؟