کاپیتان تیم پرسپولیس بازی بعدی تیمش را از دست داد.

امید عالیشاه کاپیتان تیم پرسپولیس در بازی با مس رفسنجان کارت زرد گرفت تا 4 کارته شود.

با این شرایط عالیشاه بازی بعدی پرسپولیس مقابل آلومینیوم اراک را به دلیل 4 کارته شدن از دست داد.

source

توسط