در دسامبر 2009، هر دو ماه آبی و ماه‌گرفتگی در یک روز اتفاق می‌افتند. زمان بعدی که در شب سال نو این اتفاق رخ می‌دهد، در سال 2028 خواهد بود.

این آخرین و بزرگ‌ترین ماه‌گرفتگی از چهار ماه‌گرفتگی جزئی در سال 2009 بود. تنها بخش کوچکی از ماه وارد سایه زمین شد، اما تاریکی مشخص و بزرگی در سطح جنوبی ماه، طی خسوف قابل مشاهده بود.

ماه‌گرفتگی از تمام آفریقا، اروپا، آسیا، خاورمیانه و استرالیا قابل مشاهده بود. در فیلیپین، ماه‌گرفتگی در اول ژانویه 2010 آغاز شد؛ زمانی که در اواسط سحر تا قبل از طلوع خورشید قابل مشاهده بود.

فازهای ماه درواقع 29.5 روز طول می‌کشند که به این معنی است که تکمیل 12 چرخه قمری فقط 354 روز طول می‌کشد. بنابراین هر 2.5 سال یا بیشتر، سیزدهمین ماه کامل در یک سال تقویمی مشاهده می‌شود. این سیزدهمین ماه کامل با طرح نام‌گذاری عادی مطابقت ندارد و به آن ماه آبی می‌گویند.

source

توسط