کلاس یوس

آیا تابه‌حال اژدها را در آسمان دیده‌اید؟ اگرچه اژدهای واقعی وجود ندارد، اما یک شفق اژدها شکل عظیم در آسمان ایسلند در سال 2019 ایجاد شد.

شفق قطبی ناشی از سوراخی در تاج خورشید بود که از برخورد ذرات باردار به باد خورشیدی که به‌‌دنبال یک میدان مغناطیسی بین سیاره‌ای درحال تغییر به‌ سمت مگنتوسفر زمین می‌آمدند، به‌وجود آمد‌.

در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟

همان‌طور که برخی از آن ذرات به جو زمین برخورد کردند، اتم‌هایی را برانگیختند که متعاقباً نور سبز ساطع کردند. ما این نور را با نام شفق قطبی می‌شناسیم.

این نمایش نمادین به‌قدری جذاب بود که مادر عکاس برای دیدن‌ آن به بیرون دوید و در پیش‌زمینه‌اش ثبت شد.

خورشید فعال ما همچنان تعداد زیادی از برجستگی‌ها، رشته‌ها، لکه‌های خورشیدی و مناطق فعال بزرگ را با نزدیک‌شدن به حداکثر خورشیدی در سال 2025 نشان می‌دهد.

source
source

توسط