معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به مصوبه هفتمین جلسه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، توزیع شکر در سامانه بازارگاه به صورت سهمیه‌بندی استانی و بر اساس دستورالعمل نحوه فعالیت اعضای زنجیره تامین و توزیع شکر انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، در متن نامه احمد خانی نوذری به روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها  در خصوص عرضه شکر در سامانه بازارگاه آمده است:

با عنایت به بند ۲ مصوبات هفتمین جلسه تنظیم بازار محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۲ مبنی بر عرضه شکر در سامانه بازارگاه، فاز اول توزیع شکر در سامانه بازارگاه به صورت سهمیه‌بندی استانی و بر اساس «دستور العمل نحوه فعالیت اعضای زنجیره تامین و توزیع شکر در سامانه بازارگاه» انجام می شود. لذا خواهشمند است دستور فرمایید معاونین و دفاتر استان نسبت به رعایت موارد ذکر شده در «راهنمای فعالیت کاربران وزارت جهاد کشاورزی در خصوص توزیع شکر خام و سفید در سامانه بازارگاه» اقدامات لازم را به عمل آورند و کاربران معاونت بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور ایجاد دسترسی برای فعالیت بر اساس راهنمای مذکور در خصوص شکر به دبیرخانه شورای اجرایی مدیریت زنجیره تامین و توزیع نهاده های کشاورزی معرفی شوند.

برای مشاهده  «دستور العمل نحوه فعالیت اعضای زنجیره تامین و توزیع شکر در سامانه بازارگاه»  کلیک کنید.

انتهای پیام

source

source

توسط