نقشه ساختمان ۱۶×۱۱ شمالی یکی از پروژه هایی بود که بر اساس نیاز کارفرما و ضوابط معماری طراحی شد. این نقشه سه خوابه به سبک مدرن طراحی شده است. طراحی نقشه شامل پلان تیپ طبقات و پلان پیلوت است که در ادامه تصاویر و توضیحات پلان درج شده است.

source

توسط